Piśmiennictwo

1. The Guardian https://www.theguardian.com/society/2009/aug/08/dentists-earnings-nhs-private-practice. Dostęp w grudniu 2017 r.

2. BDA https://www.bda.org/news-centre/press-releases/Half-of-NHS-young-dentists-heading-for-the-exit. Dostęp w grudniu 2017 r.

3. Po wprowadzeniu do swojej praktyki leczenia przezroczystymi nakładkami Invisalign. Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród n=176 europejskich aktywnych dentystów Invisalign (1+ przypadek w ciągu ostatnich 12 miesięcy), którzy zgadzają się, że z powodzeniem włączyli terapię przezroczystymi nakładkami Invisalign do swojej praktyki. Poproszono ich o wskazanie, w jakim stopniu zgadzają się ze stwierdzeniem „Dodanie terapii przezroczystymi nakładkami Invisalign do mojej praktyki zwiększyło liczbę nowych pacjentów”. Dane dostępne w firmie Align Technology, stan na 10 stycznia 2020 r

4. Brunelle, et. al. Prevalence and distribution of selected occlusal characteristics in the US population 1988–1991. Journal of Dental Research 1996; 75(2) suppl and NHANES data.

5. Dane dostępne w firmie Align Technology, stan na grudzień 2018.

6. Dane dostępne w firmie Align Technology, stan na lipiec 2018. *Wynik bazujący na badaniu n=101 ortodontów i stomatologów ogólnych (z USA, Kanady i Wielkiej Brytanii) przeprowadzonym w czerwcu 2018 r. W badaniu udział wzięło 60 stomatologów i 41 ortodontów, którzy wykorzystywali symulator wyników leczenia Invisalign w ciągu poprzedzającego badanie roku i którym zadano pytanie: „Jaki odsetek pacjentów, którym zaproponowano leczenie Invisalign w ciągu ostatnich 12 miesięcy i którym pokazano wizualizacje z symulatora wyników leczenia Invisalign, rozpoczął leczenie Invisalign?”

7. Miethke R. R., Vogt S. A comparison of the periodontal health of patients during treatment with the Invisalign system and with fixed orthodontic appliances. J Orofac Orthop, 2005 May; 66(3):219–29.

8. Dane dostępne w firmie Align Technology, stan na dzień 11 czerwca 2018.

9. Patel N. D. Effect of aligner material, duration and force level on tooth movement. Master of Science Thesis. University of Florida, 2014. Presented by Dr Tim Wheeler, AAO, 2014.

10. Dane dostępne w firmie Align Technology.

11. Dane dostępne w firmie Align Technology, stan na 24 lipca 2019 r.

12. Dane dostępne w firmie Align Technology, stan na 18 grudnia 2018 r.

13. Pacheco-Pereira C., Brandelli J., Flores-Mir C. Patient satisfaction and quality of life changes after Invisalign treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2018 Jun;153(6):834–41.

14. Cena leczenia obejmuje dwa zestawy dodatkowych nakładek, o ile pierwotny cel leczenia nie zmienił się zgodnie z decyzją Align.

15. Obowiązuje przez 24 miesiące od daty wysyłki początkowego zestawu nakładek Invisalign Go.

16. Boyd R. L. Periodontal and restorative considerations with clear aligner treatment to establish a more favorable restorative environment. Compend Contin Educ Dent. 2009; 30[5]:280-2, 284, 286–8.

17. Miro A. J., Shalman A., Morales R., Giannuzzi N. J. Esthetic Smile Design: Limited orthodontic therapy to position teeth for minimally invasive veneer preparation. Dent Clin North Am. 2015; 59[3]:675–87.

18. Granell-Ruiz M., Fons-Font A., Labaig-Rueda C. et al. A clinical longitudinal study 323 porcelain laminate veneers. Period of study from 3 to 11 years. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2010 May 1; 1(3):e531–7.

19. Morita R. K., Hayashida M. F., Pupo Y. M. Minimally invasive laminate veneers: clinical aspects in treatment planning and cementation procedures. Case Rep Dent. 2016; 2016:1839793.

20. Obowiązują ograniczenia. Zobacz „Ceny i warunki korzystania z Invisalign Go.”

21. Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie nie zawierają podatku VAT.

Czy chcesz odmienić swoją praktykę i wrażenia pacjentów? 


Dołącz do nas