Najważniejsze informacje z wydarzenia Align 2019 Growth Summit

Rozwój i zmiana paradygmatu
„Jutro należy do tych, którzy słyszą, jak ono nadchodzi” — David Bowie

Oto nowy świat stomatologii napędzany przez zmieniające się oczekiwania pacjentów oraz postęp technologiczny, który rewolucjonizuje kierunek leczenia estetycznego i kompleksowego. Wejście w tę nową erę jest decydującą zmianą, która umożliwia pracę z pacjentami czerpiącymi wiedzę z mediów społecznościowych, programów typu reality show i innych kanałów influencerskich. Chodzi o to, aby odważnie zrobić krok w nieznane, wyprzedzając peleton i rozwijając swoją praktykę w oparciu o najnowsze osiągnięcia.

Poszukiwanie światowej klasy inspiracji zarówno w stomatologii, jak i poza nią jest kluczowe, jeśli chcemy pomóc dentystom zmienić status quo, a także funkcjonować w epoce przełomowych technologii i szerokiej komunikacji konsumenckiej, która może wykraczać poza kontakt bezpośredni.  

Podczas zjazdu Align Technology's Growth Summit w 2019 r. w Berlinie Ken Hughes, specjalista w zakresie zachowań konsumenckich, wskazał na konieczność niestandardowego myślenia delegatów i podkreślił, że praktyki stomatologiczne powinny być zauważalne i wyróżniające się. Zaznaczył jednak, że o ich sukcesie bądź porażce przesądzi to, w jaki sposób będą się wyróżniać.

Hughes był jednym z kilku mówców na szczycie Growth Summit, którzy przekonywali, że bycie autentycznym i opowiadanie prawdziwych historii jest niezbędne do nawiązania kontaktu z konsumentami. Wielokrotnie nagradzana dentystka z Londynu, dr Rhona Eskander, wyjaśniła, że jej praca to obecnie w 90% leczenie Invisalign. Pokazała przykłady, w jaki sposób SmileView umożliwia jej tworzenie atrakcyjnych zdjęć typu selfie pokazujących reakcje pacjentów na przewidywane wyniki leczenia. — Przekonują się do podjęcia leczenia w ciągu kilku minut. — powiedziała.

Julius van de Laar, członek zwycięskich kampanii prezydenckich Baracka Obamy w latach 2008 i 2012, również przemawiał podczas tego wydarzenia: „Właściciele firm powinni zapytać dlaczego ja? dlaczego teraz?” — Bez względu na to, co robisz, niewiele zdziałasz, jeżeli nie jesteś autentyczny. — przekonywał.

Prelegenci z różnych krajów europejskich przedstawili analizy przypadków i przykłady zakończonych sukcesem strategii i autentycznej komunikacji, która angażuje odbiorców. Uczestnicy wydarzenia poznali w praktyce, jak stworzyć 30-sekundowe historyjki możliwe do zaprezentowania na platformach cyfrowych, które pobudzają wyobraźnię konsumenta.

Przełomowe technologie cyfrowe oznaczają kulturową transformację w sposobie planowania i prowadzenia komunikacji marketingowej. Dlatego niezwykle ważne jest, aby stomatolodzy nauczyli się wykorzystywać najnowsze rozwiązania technologiczne, zyskując możliwość dotarcia do jak największej liczby klientów. Warsztaty prowadzone podczas Growth Summit umożliwiały uczestnikom poznanie pełnych możliwości skanera iTero, aplikacji SmileView i oprogramowania ClinCheck, które umożliwiają płynną organizację pracy w praktyce stomatologicznej.

Dr Bertalan Meskó, lider w dziedzinie wdrażania przełomowych technologii medycznych wyjaśnił, że chociaż postęp technologiczny dostarcza bardzo potrzebnych narzędzi umożliwiających rozwój, kluczowe jest to, jak stomatolodzy postrzegają zmiany. Podkreślił, że sami dentyści są wąskim gardłem. Technologia będzie się rozwijać niezwykle szybko, ale liczy się sposób, w jaki się ją przyjmuje.

Firma Align Technology po raz kolejny zadeklarowała współpracę z dentystami w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań w tej branży. Są one konieczne, aby zawód ten mógł się rozwijać i zapewniać pacjentom coraz lepszą jakość leczenia, a także aby nadążał za zmieniającą się dynamiką rynku.

Ewolucja w tej przełomowej erze technologicznej jest największym wyzwaniem, przed jakim kiedykolwiek stanął stomatolog. Media społecznościowe, reality TV oraz rosnąca popularność dyskusji eksperckich podsyciły wzrost popytu na idealny uśmiech, a badania nadal potwierdzają jego dalekosiężne korzyści, w tym wpływ na system przekonań i jakość życia człowieka, a także inne kluczowe obszary.

To wyzwanie wymaga podjęcia rękawicy! Dla dentystów pytanie brzmi, jak ewoluować, korzystając z cyfrowych rozwiązań organizacji pracy i tworząc własną markę, która dociera do klientów za pośrednictwem platform medialnych. Muszą oni także nauczyć opowiadać o swojej pasji w sposób, który będzie przyciągać pacjentów.

Czy chcesz odmienić swoją praktykę i wrażenia pacjentów? 


Dołącz do nas